Jorden Boulet

Jorden Boulet

Witte stranden, palmbomen of een prachtige zonsondergang: Het zijn beeldelementen die in eerste instantie een sfeer van geluk, vreugde en vrijheid oproepen. Jorden Boulet is gefascineerd door deze exotische beeldcultuur en hoe deze op verschillende manieren gebruikt wordt in onze westerse maatschappij. Van kitsch tot historische symboliek. In zijn werk zijn zulke tegenstellingen vaak een aanleiding: idyllische paradijsbeelden met een melancholische ondertoon of verwijzing naar een theatrale gebeurtenis.

In visueel opzicht onderscheidt Boulet zich door een gedurfd en extreem kleurgebruik, De kunstenaar is echter kleurenblind en ervaart de werkelijkheid op een andere manier. Een terugkerend motief in zijn schilderkunst is een karakteristieke en abstracte schriftuur, van bedrieglijk willekeurige tekens of krabbels bovenop het beeld. Deze tekens lijken de illusie van het paradijs te doorbreken, omdat ze de afstand tussen de toeschouwer en het afgebeelde paradijs benadrukken.

Daarnaast is Jorden Boulet vooral bekend om zijn project-gerichte praktijk, steeds met constante verwijzing naar het idee van het paradijs. Vaak is de vormgeving of de context van een tentoonstellingsruimte bepalend voor het werk dat erin te zien is. Hoewel hij per definitie een schilder is, kunnen zijn kunstwerken verschillende vormen aannemen: gaande van een reeks conceptuele schilderijen tot een bombastisch opmaat gemaakte ruimtelijke installatie.

Ook voor Brousse creëerde Boulet specifiek nieuw werk: ‘Bushbush 123’ bestaat uit drie verschillende schilderijen die samen één panoramisch geheel vormen. Herhalende patronen in een afwisselende compositie, het verschil in structuur maar vooral de zichtbare afwezigheid van een uitgespaarde kribbel over een waaier van groentinten domineren het beeld. In ‘Untitled scribble’ is het net de aanwezigheid van twee vereenvoudigde kribbels die zorgen voor een tweede kijk op het beeld. Beide werken zijn geïnspireerd op de uitgepuurde architectuur, het intelligente interieur en sluiten zo perfect aan in de totaalvisie van brousse.

Brousse

Brousse | Kunstlaan 18, 3500 Hasselt | Privacyverklaring

Website by Digitong  Website by DIgitong

0